Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2032 av 20. november 2018 om endring av forordning (EF) nr. 416/2007 om tekniske spesifikasjoner for meldinger til fartøyer

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2032 of 20 November 2018 amending Commission Regulation (EC) 416/2007 concerning the technical specifications for Notices to Skippers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.05.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Sammendrag av innhold

En gjennomføringsforordning som endrer forordning 416/2007 er besluttet vedtatt ved komitologi og publisert i et komitologiregister. Disse bestemmelsene regulerer teknsiske spesifikasjoner til systemet med vannveisinformasjonstjenester (RIS) som driftes av EU-Kommisjonen, herunder tekniske løsninger for å gi melding til fartøy som navigerer på EUs innlands vannveier.

Rettsakten oppdaterer gjeldende forordning med tanke på klargjøring, teknologisk utvikling og erfaringer gjort med gjeldende regler. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge har ikke innlands vannveier og er ikke forpliktet til å transformere regelverket for denne transportsektoren i norsk rett. I tråd med etablert praksis innlemmes likevel reglene i EØS-avtalen for det tilfelle at det i framtiden etableres innlands vannveier i Norge. Forordning 416/2007 som nå endres er tatt inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/2032
Basis rettsaktnr.: (EC) 416/2007
Celexnr.: 32018R2032

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.01.2019
Frist returnering standardskjema: 24.01.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker