Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regler for grenseverdier i næringsmidler fra dyr behandlet etter kaskaderegelverket

Kommisjonens gjennomføring av forordning (EU) 2018/470 av 21. mars 2018 om detaljerte regler for grenseverdier til kontrollformål for næringsmidler fra dyr behandlet under Artikkel 11 i Direktiv 2001/82/EC

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/470 of 21 March 2018 on detailed rules on the maximum residue limit to be considered for control purposes for foodstuffs derived from animals which have been treated in the EU under Article 11 of Directive 2001/82/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.03.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EC) No 470/2009, er en forordning som er implementert i sin helthet i "Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr, §2" (FOR-2012-05-30-512). Denne forordningen gir grunnlaget for å sette grenseverdier (MRL) for legemidler til bruk på matproduserende dyr. Tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) No 37/2010 er en oversikt over stoffer med tilhørende MRL for ulike arter, grupper av arter og vev fra disse. Det er i utgangspunktet forbudt å bruke legemidler som ikke finnes i tabellene i dette vedlegget. Artikkel 11 i direktiv 2001/82/EC (det såkalte Kaskaderegelverket) gir mulighet til å behandle matproduserende dyr med legemidler som ikke har markedsføringstillatelse for den arten eller indikasjonen etter gitte kriterier. Det betyr at det kan finnes rester av legemidler i dyr som er lovlig behandlet etter kaskaden, men der man ikke har MRL for riktig art eller vev.

Denne nye forordningen ((EU) 2018/470) er en "oppskrift" på hvordan man går frem for å finne grenseverdier til kontrollformål i de tilfellene der dyr er lovlig behandlet etter "kaskaden".  Det er også presisert at de forutsetningene for bruk (f.eks "ikke tilatt til melkeproduserende dyr") også skal gjelde når man setter disse kontroll MRLene. Muligheten til å sette slike grenseverdier har vært en mangel i regelverket tidligere, og har skapt problem for tilsynsmyndighetene​ i de tilfellene der man finner rester av et legemiddel som er vurdert og har MRL, men ikke for riktig art eller vev.

 Merknader

Det har vært endel diskusjon rundt dette regelverket da mange land mener det gir en "snik-innføring" av MRLer til f.eks honning og bløtdyr. Dette er imøtegått av kommisjonen, og det er forklart at man allerede har denne muligheten til lovlig behandling gjennom kaskaderegelverket - og hvis man ønsker endring - så må det gjøres i kaskaderegelverket.


Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen antas å ikke få økonomiske konskekvenser for næringen eller Mattilsynet

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/470
Basis rettsaktnr.: 470/2009
Celexnr.: 32018R0470

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.02.2018
Frist returnering standardskjema: 15.06.2018
Dato returnert standardskjema: 18.05.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.04.2017
Høringsfrist: 30.06.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen