Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statistikk over godstransport på innenlandske vannveier (kodifikasjon)

Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) nr. 2018/974 av 4.juli 2018 om statistikk over godstransport på innenlandske vannveier (kodifikasjon).

Regulation (EU) 2018/974 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on statistics of goods transport by inland waterways

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.09.2018

Spesialutvalg: Statistikk og Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Innenlandske vannveier er en viktig del av Unionens transportnett og en viktig del av målene i den felles transportpolitikken. Det er flere ganger blitt gjort vesentlige endringer i europaparlamentets og rådsforordning (EF) nr. 1365/2006 om statistikk over godstransport på innlands vannveier som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk, og det er nå ansett nødvendig å oppheve denne og erstatte den med en ny europaparlaments- og rådsforordning.

Forordningen spesifiserer vilkårene for innsamling av data på dette området, definisjoner, hvilke data som skal samles inn og hvordan data skal overføres og formidles.

Merknader

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget, som ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser ettersom Norge ikke har aktivitet som faller inn under rapporteringsplikten i forordningen.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/974
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0974

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.07.2018
Frist returnering standardskjema: 24.10.2018
Dato returnert standardskjema: 03.09.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: