Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Godkjenning ny mat - utvidelse bruksbetingelser olje fra Schizochytrium sp.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/387 av 11.mars 2019 som godkjenner utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA - 9695) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/387 of 11 March 2019 authorising an extension of use of Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) oil as novel food and the change of the designation and of the specific labelling requirements of Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) oil under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.02.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.03.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner utvidelse av bruksbetingelsene for olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) i unionslisten over ny mat. 

Olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) er tidligere godkjent som ny mat (kommisjonsbeslutning (EU) nr. 2015/545), og inngår nå i unionslisten over ny mat, som ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 2017/2470, og trådte i kraft 19. januar 2018.

Forordningen godkjenner en ny matvarekategori (frukt- og grønnsakspureer), og fjerner angivelsen av stammen i den lovbestemte betegnelsen. Dette er i tråd med de tre andre godkjent oljene fra Schizochytrium sp. i unionslisten, som ikke angir stammen i den lovbestemte betegnelsen. Angivelsen av stammen foreslås inkludert i spesifikasjonen, for å kunne identifisere ny mat-ingrediensen.

EFSA er ikke bedt om en vurdering i denne saken, ettersom det allerede er vurdert at oljen fra mikroalgen er helsemessig trygg.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2019/387
Basis rettsaktnr.: (EU)2015/2283
Celexnr.: 32019R0387

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.02.2019
Frist returnering standardskjema: 15.02.2019
Dato returnert standardskjema: 15.02.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.07.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 184/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.04.2019
Høringsfrist: 06.05.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen