Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/111 av 24. januar 2019 om godkjenning av humleekstrakt (Humulus lupulus L. flos) som tilsetningsstoff i fôrvarer for smågris, slaktegris og arter av mindre økonomisk betydning av smågris for oppfôring

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/111 of 24 January 2019 concerning the authorisation of hop extract (Humulus lupulus L. flos) as a feed additive for weaned piglets, pigs for fattening and minor porcine species weaned and for fattening

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.01.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.03.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et ekstrakt fra humle (Humulus lupulus L flos) som fôrtilsetningsstoff i kategorien sensoriske tilsetningsstoffer, i gruppen aromastoffer. Tilsetningsstoffet var søkt godkjent for alle arter, men EFSA kunne bare konkludere at det var trygt for avvent smågris, slaktegirs og mindre svinearter. Så for disse dyrene vurderer EFSA preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Aromastoffet antas å ha samme funksjon som i mat. Det skal merkes med anbefalt størsteinnhold på 50 mg/kg med vanninnhold på 12%.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/111
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0111

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2019
Frist returnering standardskjema: 22.02.2019
Dato returnert standardskjema: 22.02.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 142/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.01.2019
Høringsfrist: 30.03.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen