Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/146 av 30. januar 2019 om endring av forordning (EU) 2015/502 om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/146 of 30 January 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 2015/502, concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 as a feed additive for dairy cows

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.01.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.02.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

I følge forordning (EU) nr. 1831/2003 art. 4 må den som søker en godkjenning være etablert i EU, eller ha en representant i EU. I forbindelse med Brexit er det en rekke tilsetningsstoffer hvor innehaver av godkjenningen er fra Storbritania. Innehaver av godkjenningene må derfor endres til en innehaver etablert i EU. Micro Bio-system Ltd er innehaver godkjenning 2015/502 som nå endres til FeedVision BV. FeedVision BV. vil da representere Micro Bio-system Ltd i EU.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/146
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0146

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2019
Frist returnering standardskjema: 22.02.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.01.2019
Høringsfrist: 30.03.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker