Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rettelse i den bulgarske språkversjonen til kosmetikkforordningen

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1257 av 23 juli 2019 om en rettelse i den bulgarske språkversjonen i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1257 of 23 July 2019 correcting the Bulgarian language version of Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.07.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVI. Kosmetikk

Status

Rettsakten ble inntatt i EØS-avtalen 7. februar 2020.

Sammendrag av innhold

Den bulgarske språkversjonen av kosmetikkforordningen inneholder en feil i vedlegg III/post 12, tabell kolonne (i), som ble introdusert gjennom forordning (EU) nr. 1197/2013 mht bruksbetingelser og advarselstekst for gitte substanser.

Den bulgarske språkversjonen av kosmetikkforordningen - forordning (EC) nr. 1223/2009, må derfor rettes tilsvarende. De andre språkversjonene av kosmetikkforordningen er ikke berørt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ingen endring av norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få noen økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er til vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der relevante departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1257
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R1257

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.07.2019
Frist returnering standardskjema: 08.08.2019
Dato returnert standardskjema: 14.08.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.02.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 12/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen