Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsbeslutning 2019/608 endring av vedlegg V til yrkeskvalifikasjonsdirektivet

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2019/608 av 16. januar 2019 om endring av vedlegg V til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner med hensyn til kvalifikasjonsbevis og titler på spesialiteter

Commission Delegated Decision (EU) 2019/608 of 16 January 2019 amending Annex V to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council as regards the evidence of formal qualifications and titles of training courses

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.06.2019

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.06.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VII. Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutningen er en oppdatering av endringer i vedlegg V som er meldt inn fra medlemsstatene. Dette gjelder for de harmoniserte utdanningene: lege, sykepleier, tannlege, veterinær, jordmor, farmasøyt og arkitekt (arkitekt er ikke et regulert yrke i Norge).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsbeslutningen får ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Vedlegg V er gjennomført som vedlegg II i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits og i vedlegg II i forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsbeslutningen får ingen økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for utdanning, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EØS-spesialutvalget for utdanning har behandlet kommisjonsbeslutningen ved skriftlig prosedyre og funnet den relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/608/EU
Basis rettsaktnr.: 32005L0036
Celexnr.: 32019D0608

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.04.2019
Frist returnering standardskjema: 06.08.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen