Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

ABP import av gelatin og fett

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1177 av 10. juli 2019 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1177 of 10 July 2019 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards imports of gelatine, flavouring innards and rendered fats

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.05.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsaken er vedtatt i EU.
Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene.
 

Sammendrag av innhold

Import av animalske biprodukter er regulert i forordning (EU) nr. 142/2011, som inneholder en liste med vilkår for import av ulike materialer til ulik bruk.

Rettsakten justerer listen for det første ved at Egypt føres opp som et tredjeland som det er tillatt å importere gelatin fra. For det andre samkjøres listen over land det er tillatt å importere animalske smaksforsterkere fra med listen over tredjeland det er tillatt å importere viltkjøtt fra. For det tredje fastsettes det kriterier for import av utsmeltet fett til bruk ved produksjon av biodiesel.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om animalske biprodukter

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og/eller industrien i Norge som importerer slikt materiale

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1177
Basis rettsaktnr.: 142/2011
Celexnr.: 32019R1177

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.04.2019
Frist returnering standardskjema: 09.08.2019
Dato returnert standardskjema: 08.10.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen