Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Alkoholsterke drikker, beskyttelse av ny geografisk betegnelse på alkoholsterke drikker i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008.

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1850 om registrering av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008 (‘Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte’ (GI)).

Commission Regulation (EU) 2018/1850 of 21 November 2018 registering a geographical indication for a spirit drink in Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 (‘Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte’ (GI)).

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Forordningen er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer listen over beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008, ved beskyttelse av den nye bulgarske geografiske betegnelsen ‘Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte’.

Se også EØS-notatet om 32016R1067.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2018/1850
Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 110/2008
Celexnr.: 32018R1850

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2018
Frist returnering standardskjema: 05.04.2019
Dato returnert standardskjema: 27.08.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.08.2019
Høringsfrist: 27.09.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen