Bruk av fettsyrer til overflatebehandling av enkelte frukter

Kommisjonsforordning (EU) 2019/801 av 17.mai 2019 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europaparlamentet og Rådet når det gjelder bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter

Commission Regulation (EU) 2019/801 of 17 May 2019 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of mono- and diglycerides of fatty acids (E 471) on certain fresh fruits

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.04.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II 27. september 2019.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder godkjenning av mono og diglyserider av fettsyrer (E471) for overflatebehandling av enkelte ferske frukter i kategori 4.1.1.hele friske frukter og grønnsaker.

Mono og diglyserider av fettsyrer kan oppfylle et teknologiske behovet for å hindre uttørking og oksidasjon av overflaten av frukt og grønnsaker. En slik beskyttelse vil også opprettholde næringsinnholdet i frukten/grønnsaken. Mono og diglyserider av fettsyrer (E471) blir godkjent på frukt og grønt med begrensing til frukt og grønt hvor skallet ikke blir spist.

Mono og diglyserider av fettsyrer (E471) kan nå benyttes q.s. i kategori 4.1.1.hele friske frukter og grønnsaker er begrenset til «bare til overflatebehandling sitrusfrukt, melon, ananas, bananer, papaya, mango og granatepler».

Med q.s menes tilstrekkelig mengde for å oppfylle det teknologiske behovet som tilsetningsstoffet er godkjent til i den angjeldende kategorien.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at det er et teknologisk behov for å hindre uttrørking av frukt under transport og lagring. Mono og diglyserider av fettsyrer (E471) oppfyller dette behovet når det blir brukt på frukt.

Godkjenningen er gitt til bruk på frukt der skallet ikke spises, vi mener derfor at godkjenneing vil ikke føre til økt helsemessig risiko.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/801
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32019R0801

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.03.2019
Frist returnering standardskjema: 19.04.2019
Dato returnert standardskjema: 19.04.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 220/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.05.2019
Høringsfrist: 24.07.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker