Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - innførsel av hester og avlsprodukter fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/485 av 2. april 2020 om endring av vedlegg I til forordning (EU) 2018/659 når det gjelder innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra Thailand

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/485 of 2 April 2020 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2018/659 as regards the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae from Thailand

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.04.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EU) 2018/659. Dette er listen over tredjeland hvorfra levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien kan importeres til EØS. Endringen innebærer at det ikke lenger er tillatt å importere fra Thailand. Grunnen er at landet nylig hadde utbrudd av afrikansk hestepest.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i :

  • forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien 
  • forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter

Økonomiske og administrative konsekvenser

Import av dyr av hestefamilien eller sæd, egg eller embryo fra dyr av hestefamilien fra Thailand til Norge hører til sjeldenhetene. Derfor er det ikke grunn til å tro at rettsakten får vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for norske importører eller Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Gjennomføring av denne rettsakten i norsk rett er avhengig av at forordningene (EU) 2018/659, 2018/1301 og 2019/2147 gjennomføres først.

Mattilsynet finner det hensiktsmessig og i tråd med EØS-avtalen at import til EØS av dyr av hestefamilien eller sæd, egg eller embryo fra dyr av hestefamilien fra Thailand ikke tillates så lenge landet ikke er fritt for afrikansk hestepest..  

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/0485
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2018/659
Celexnr.: 32020R0485

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.04.2020
Frist returnering standardskjema: 24.07.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.05.2020
Høringsfrist: 19.06.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker