Ecolabel - elektroniske skjermer

Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1804 om fastsettelse av kriterier for EU-miljømerket for elektroniske skjermer

Commission Decision (EU)202/1804 establishing the EU Ecolabel criteria for electronic displays

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.08.2020

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning (EU)2020/1804 fastsetter kriterier for miljømerking med EU Ecolabel for elektroniske skjermer ("displays"). Produktgruppen omfatter TVer, monitorer inkludert PC-skjermer, og digitale informasjonstavler. Dokumentet er en revisjon av tidligere miljøkrav for TV-apparater. 

Miljøkravene setter strenge kriterier for energieffektivitet, bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og innhold av resirkulerbart materiale. Det settes også krav til at produktet skal kunne repareres, demonteres og resirkuleres. Det settes dessuten krav til de sosiale forhold ved produksjon av produktene, ved utvinning av råstoffer, og bruk av "konfliktfrie" mineraler.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes i gruppe 2 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få økonomiske eller administrative konsevenser siden bruken av merket er frivillig. 

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses å være EØS-relevant og akseptabel og som anbefales innlemmet i EØS-avtalen. 

Vurdering

Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1804
Basis rettsaktnr.: (EC)66/2010
Celexnr.: 32020D1804

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker