Tilsetningsstoffer - utvidet bruk av antioksidanter på hvite grønnsaker

Kommisjonsforrordning (EU) 2020/1419 av 7. oktober 2020 om endring av vedlegg II til Europaparlamentets- og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av askorbinsyre (E 300) og sitronsyre (E 330) på hvite grønnsaker beregnet for videre bearbeiding

COMMISSION REGULATION (EU) 2020/1419 of 7 october 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of ascorbic acid (E 300) and citric acid (E 330) on white vegetables intended for further processing

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.08.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.09.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er  vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Søknaden gjelder modifisering av bruksbetingelsene for askorbinsyre (E 300) og sitronsyre (E 330) som inngår i næringsmiddelkategorikategori 04.1.2 'Skrelte, snittede og revne frukter og grønnsaker".

Askorbinsyre (E 300) og sitronsyre (E 330) er godkjent i kategori 04.1.2, men er begrenset til bruk i «Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter».

Søker ønsker at bruksbetingelsene blir utvidet til bruk på hvite grønnsaker beregnet for videre bearbeiding, inkludert varmebehandling som steking, damping eller grilling, før de konsumeres av sluttbrukeren.

Hvite grønnsaker bli utsatt for enzymatisk bruning når kuttes, skrelles, snittes eller rives. Cellene i grønnsakene brytes ned og frigjør enzymer, spesielt polyfenoloksidaser som fører til oksidering og bruning av grønnsakene. Enzymatisk brunfarging kan kontrolleres ved å dyppe grønnsakene i en vannløsning som inneholder askorbinsyre (E 300) og sitronsyre (E 330) i par minutter. Når disse tilsetningsstoffene blir benyttet som antioksidanter på uforedlede grønnsaker beregnet for videre prosessering, inkludert varmebehandling, øker både kvaliteten og holdbarheten til de behandlede grønnsakene. Den økte holdbarheten vil også kunne redusere matavfallet av hvite grønnsaker.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Den aktuelle oppdateringen har ingen økt helsemessig risiko av betydning, og derfor er det ikke hentet inn noen risikovurdering fra EFSA.  

Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne forslaget til endring: «Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter og ferdigpakkede hvite grønnsaker beregnet for videre behandling, inkludert varmebehandling, før forbruk".

.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1419
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32020R1419

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.07.2020
Frist returnering standardskjema: 28.08.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.09.2020
Høringsfrist: 15.10.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker