Ny mat - endringer i bruksbetingelsene for trans-resveratrol

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/51 av 22. januar 2021 som godkjenner endringer i bruksbetingelsene for trans-resveratrol etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/51 of 22 January 2021 authorising a change of the conditions of use of the novel food ‛trans-resveratrol’ under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.12.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.02.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Trans-resveratrol er godkjent i kosttilskudd «i kapsel- eller tablettform». Forordningen godkjenner å fjerne angivelsen «i kapsel- eller tablettform».

En rekke ny mat-ingredienser i unionslista er godkjent i kosttilskudd uten at formen er spesifisert. Forordningen vil dermed bli bedre konsistens mellom ny mat-ingredienser som er godkjent i kosttilskudd, ved å fjerne denne angivelsen. Det er ikke nødvendig å konsultere EFSA, siden formen ikke har betydning for mattryggheten.

Forordningen godkjenner endringen i bruksbetingelsen for trans-resveratrol i kosttilskudd i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og aksptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/51
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32021R0051

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.12.2020
Frist returnering standardskjema: 22.01.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker