EØS-notatbasen

Endring av delegert forordning til Solvens II - endring av rumensk språkversjon

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2019/1865 om retting av den rumenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfyllende regler til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1865 of 6 June 2019 correcting the Romanian language version of Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.02.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Forordningen er vedtatt og i kraft i EU. Den er til vurdering på EFTA-siden. 

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer feil i den rumenske utgaven av kommisjonsforordning (EU) 2015/35, som gir utfyllede regler til Solvens II. Dette berører ikke andre språkversjoner. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen, men ikke gjennomføres i norsk forskrift. Dette anses ikke nødvendig, da forordningen ikke berører andre språkversjoner. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen. 

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet mener forordningen er uproblematisk, da den kun retter en feil i den rumenske språkversjonen. Den er behandlet i SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1865
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R1865

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2019
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: