Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tekniske forskrifter for fartøy på innlands vannveier: endringsbestemmelser om den europeiske skrogdatabasen (EHDB)

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/474 av 20. januar 2020 om den europeiske skrogdatabasen

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/474 of 20 January 2020 on the European Hull Data Base

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Sammendrag av innhold

Den europeiske skrogdatabasen (EHDB) er en database som driftes av kommisjonen, hvor det samles opplysninger om fartøyer som seiler på europeiske innlands vannveier. EHDB benyttes til å kontrollere opplysninger om sertifikatsøknader og utstedte sertifikater for fartøyene, og ble først opprettet i 2009. Direktiv 2016/1629 fastsetter generelle bestemmelser for EHDB, eksempelvis at medlemsstatene skal registrere opplysninger som identifiserer fartøyene, og direktivet gir kommisjonen kompetanse til å fastsette nærmere bestemmelser om databasen. Den foreslåtte forordningen utgjør grunnlaget for å tilpasse den eksisterende EHDB med bestemmelsene i direktiv 2016/1629 ved at det fastsettes nærmere regler for innsamling, håndtering og tilgang til data i basen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for norsk lovgivning. Det er kun medlemsstater som har innlands vannveier som har plikt til å implementere EU-regelverk om innlands vannveier i sin nasjonale lovgivning. I forbindelse med gjennomføring av direktiv 2016/1629 avklarte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at rettsakten i sin helhet ikke skal transformeres i stater som ikke har innlands vannveier, uavhengig av om disse statene har skip som seiler på nettverket av EU innlands vannveier eller ikke. Norge har ikke innlands vannveier, og tråd med langvarig praksis vil rettsakten derfor kunne innlemmes i EØS-avtalen uten at det får konsekvenser for norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/474
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0474

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.02.2020
Frist returnering standardskjema: 23.03.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker