Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - retting av tysk språkversjon

Kommisjonsforordning (EU) 2020/49 av 21. januar 2020 om retting av den tyske språkversjonen av forordning (EU) 2017/1151

Commission Regulation (EU) 2020/49 of 21 January 2020 correcting the German language version of Regulation (EU) 2017/1151

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.02.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 25.09.20, beslutning nr. 122/2020. Se ellers felt "beskrivelse".

Sammendrag av innhold

I den tyske utgave av Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 har det i enkelte bestemmelser blitt oppdaget språklige oversettelsesfeil. 

Forordning (EU) 2020/49 korrigerer de nevnte feil i den tyske språkversjonen av forordning (EU) 2017/1151.

Merknader
Det har vært avklaringer mellom Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet i liknende saker tidligere, og avtalt følgende:

Det skrives EØS-notat.

Forordningen vurderes relevant og akseptabel.

Forordningen vil bli innlemmet i EØS-avtalen, men trenger ikke å gjennomføres i norsk rett (altså ikke nasjonal høring, og ikke bekreftelse til ESA v/Form 1).

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/49
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0049

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2020
Frist returnering standardskjema: 09.03.2020
Dato returnert standardskjema: 09.03.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 122/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: