Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1375 av 1. oktober 2020 om godkjenning av et preparat av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin som tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser og oppfôrings- og avlskalkuner (innehaver av godkjenningen: Vetagro SpA)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1375 of 1 October 2020 concerning the authorisation of the preparation of citric acid, sorbic acid, thymol and vanillin as a feed additive for suckling piglets, turkeys for fattening and turkeys reared for breeding (holder of authorisation Vetagro SpA)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.09.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.10.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat bestående av en blanding av sorbinsyre (16,7%), sitronsyre (25%), tymol (1,7%) og vanillin (1%). Preparatet er fra før godkjent i kategorien avltekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen ‘andre avltekniske tilsetningsstoffer’ for avvent smågris, slaktekylling, livkylling, alle mindre arter og avvent smågris. Det er nå godkjent for diende smågris, slaktekalkun og avlskalkun. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har potensiell effekt over et minsteinnhold på 200 mg/kg fullfôr for slaktekalkun og avlskalkun, og 1000 mg/kg fullfôr for avvent smågris.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1375
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1375

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.09.2020
Frist returnering standardskjema: 06.11.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.08.2020
Høringsfrist: 05.10.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker