Endring av brukerveiledning vedrørende EMAS

Kommisjonens beslutning (EU) 20201802 av 27. november 2020 om endring av brukerveiledning som beskriver de skritt som det er nødvendig å ta for å delta i EMAS under regulering under Europa Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr 1221/2009 om organisasjoners frivillige deltagelse i fellesskapets forordning om miljøledelse og miljørevisjon (EMAS)

Commission Decision (EU) 2020/1802 of 27 November 2020 amending the user’s guide setting out the steps needed to participate in EMAS, under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2021

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Forordningen er vedtatt i EU 27. november 2020 og publisert i Official Journal.

Rettsakten er innlemmet i EØS avtalen

Sammendrag av innhold

Det gjøres endringer i brukerveiledingen for hvordan og i hvilke tilfeller verifikasjoner av organisasjoner med mange underenheter skal gjennomføres. Det følger ingen rapporteringsplikt av brukerveiledningen. Brukerveiledningen er en oppfølging av intensjonene i EF 1221/2009, EMAS-forordningen.  

Merknader

Brukerveiledningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge og krever heller ingen forskriftsendring.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1802
Basis rettsaktnr.: 1221/2009
Celexnr.: 32020D1802

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.02.2021
Frist returnering standardskjema: 19.02.2021
Dato returnert standardskjema: 19.02.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen:
Nummer for EØS-komitebeslutning: 125/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker