Vet - lab som tester rabiestiter

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/545 av 26. mars 2021 om godkjenning av laboratorier i Brasil, Kambodsja, Kina, Mexico, Sør-Afrika, Tunisia, Ukraina og Det forente kongerike til å foreta serologiske tester for å måle effektiviteten av rabiesvaksiner til hunder, katter og ildere

Commission Implementing Decision (EU) 2021/545 of 26 March 2021 authorising laboratories in Brazil, Cambodia, China, Mexico, South Africa, Tunisia, Ukraine and the United Kingdom to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines in dogs, cats and ferrets

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner laboratorier i Brasil, Kambodsja, Kina, Mexico, Sør-Afrika, Tunisia, Ukraina og Det forente kongerike til å teste blodprøver fra hunder, katter og ildere for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinering.  Laboratoriene er:

 • Instituto de Tecnologia do Paraná
  Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775
  Curitiba 81350-010
  Brasil
   
 • TECSA laboratórios LTDA
  Avenida do Contorno, 6226 - Funcionários
  Belo Horizonte 30110-042
  Brasil
   
 • Instituto Pasteur
  Avenida Paulista, 393
  São Paulo 01311000
  Brasil
   
 • Pasteur Institute of Cambodia
  Laboratory of virology
  5 Monivong Boulevard
  BP 983
  12200 Phnom Penh
  Kambodsja
   
 • Technical Centre for animal, plant and food inspection and quarantine of Shanghai customs
  Laboratory of animal quarantine
  1208 Minsheng Road
  Pudong district
  Shanghai 200135
  Kina
   
 • SADER/SENASICA
  Av. Centenario de la Educación s/n, (km 3,5 Carretera Federal Mexico-Pachuca)
  Tecamac de Felipe Villanueva
  55740 Estado de México
  Mexico
   
 • Onderstepoort Veterinary Institute
  100 Old Soutpan Road
  0110 Pretoria
  Sør-Afrika
   
 • Pasteur Institute of Tunis
  Rabies laboratory
  13 place Pasteur
  BO 74
  1002 Tunis Belvedere
  Tunisia
   
 • State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms
  Department of Biotechnology and Quality Control of Viral Preparations
  30, Donetska str.
  03151 Kyiv
  Ukraina
   
 • APHA Weybridge
  Virology Vl 1, Woodham Lane
  New Haw, Addelestone
  Surrey KT15 3NB
  Det forente kongerike
   
 • BioBest Laboratories Ltd
  6 Charles Darwin House
  The Edinburgh technopole, Nr Milton Bridge
  Penicuik
  Det forente kongerike

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både kommersiell og ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere til Norge. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjent for denne kontrollen. Listen, som tidligere ble tatt inn i norsk regelverk, offentliggjøres fra 2010 kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten godkjenner flere nye laboratorier til å teste/kontrollere virkningen av rabiesvaksinering. Dermed bedres tilgangen til denne typen laboratorietjenester.

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske dyreeiere eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten imøtekommer godkjenningssøknader fra myndighetene i de respektive landene. Laboratoriene er vurdert og det foreligger positive evalueringsrapporter fra tidl. Agence francaise de sécurité des aliments de Nancy (AFSSA, Nancy), som nå er integrert i Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) i Frankrike. Laboratoriene oppfyller dermed vilkårene for å bli godkjent til å foreta denne typen testing/kontroll.  

​Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/545
Basis rettsaktnr.: Beslutning 2000/258/EF
Celexnr.: 32021D0545

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.04.2021
Frist returnering standardskjema: 14.05.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker