Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2051 av 24. november 2021 om godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 og Bacillus velezensis NRRL B-50104 som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskalkuner (innehaver av godkjenningen: Danisco Animal Nutrition representert av Genencor International B.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2051 of 24 November 2021 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 and Bacillus velezensis NRRL B-50104 as a feed additive for turkeys for fattening (holder of authorisation: Danisco Animal Nutrition represented by Genencor International B.V.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.02.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat bestående av levende sporer fra Bacillus velezensis (PTA-6507), B. velezensis (NRRL B-50013) og B. velezensis (NRRL B-50104) som avlsteknisk tilsetningsstoff (midler som stabiliserer tarmfloraen) i fôr til slaktekalkun. Bakteriestammene oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt med et minsteinnhold på 7,5x107 CFU/kg fullfôr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/2051
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R2051

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2022
Frist returnering standardskjema: 25.02.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.06.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 167/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.10.2021
Høringsfrist: 13.12.2021
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 16.06.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.06.2022

Lenker