Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1247 av 19. juli 2022 om godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for små ikke-matproduserende pattedyr og prydfugler

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1247 of 19 July 2022 concerning the authorisation of allura red AC as a feed additive for small non-food producing mammals and ornamental birds

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.08.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av Allura red AC som fargestoff i fôr til små ikke-matproduserende pattedyr (marsvin, chinchilla, degus, hamster, ørkenrotte, stripeekorn, ilder) og prydfugler (kanarifugler, undulat, myna, toukan, dvergpapegøyer, nymfekakaduer, kakaduer, papegøyer, gulbryst macaw, blåstrupet macaw og hyacinth macaw). Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse med de gitte størsteinnholdene. Siden dette er en godkjenning for bruk i fôr til ikke-matproduserende dyr ble ikke trygghet for folkehelse eller miljø vurdert.  Tilsetningsstoffet er godkjent for bruk i mat og det er forventet å ha samme effekt i fôr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1247
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1247

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.08.2022
Frist returnering standardskjema: 16.09.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.05.2022
Høringsfrist: 11.07.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker