Tekniske spesifikasjoner og regler for implementeringen av tillitsrammeverket for koronasertifikatet

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1516 av 8. september 2022 om endring av forordning (EU) 2021/1073 om tekniske spesifikasjoner og regler for implementeringen av tillitsrammeverket for EUs digitale COVID-sertifikat etablert gjennom forordning (EU) 2021/953 for å lette fri bevegelighet under covid-19-pandemien

Commision implementing decision (EU) 2022/1516 of 8 September 2022 amending Implementing Decision (E) 2021/1073 laying down technical spesifications and rules for the implementation of the trust framework for the EU Digital COVID Certificate established by Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.09.2022

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg V. Fri bevegelighet for arbeidstakere

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Det legges opp til en hasteprosedyre fra EFTA-siden med ønske om innlemmelse i EØS-avtalen fortrinnsvis ved første ordinære møte i EØS-komiteen i oktober.

Sammendrag av innhold

EØS-avtalen vedlegg V nr. 10 og VIII nr. 11 beslutning (EU) 2022/1516) om endring av beslutning  (EU) 2021/1073 om tekniske spesifikasjoner og regler for implementeringen av tillitsrammeverket for EUs digitale COVID-sertifikat etablert gjennom forordning (EU) 2021/953 for å lette fri bevegelighet under covid-19-pandemien, gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg V og VIII, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endring i § 25d i covid-19-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Hjemlene har i seg selv ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forslaget anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/1516
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022D1516

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.09.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: