Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2632 av 27. november 2023 om godkjenningen av dinatrium-5'-inosinat fremstilt ved gjæring med Corynebacterium stationis (KCCM 80235) som tilsetningsstoff til fôr til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2632 of 27 November 2023 concerning the authorisation of disodium 5′-inosinate produced by fermentation with Corynebacterium stationis KCCM 80235 as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.12.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.01.2024

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av dinatrium5′-inosinat produsert ved hjelp av fermentering av Corynebacterium stationis (KCCM 80235) som aromastoff i fôr til alle dyr. European Food Safety Authority (EFSA) vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er gitt et anbefalt størsteinnhold på 50 mg/kg (88% tørrstoff). Siden dette er et kjent aromastoff i mat, er det ikke nødvendig å demonstrere effekt i fôr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/2632
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32023R2632

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.12.2023
Frist returnering standardskjema: 12.01.2024
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 48/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.11.2023
Høringsfrist: 02.01.2024
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 09.04.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.04.2024

Lenker