Hva gjør du hvis du er bekymret?

Kommunens rolle i forebygging av radikalisering

Kommunenes rolle i arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Kommunene har et ansvar for at barn og unge får gode oppvekstvilkår og for å forebygge psykiske og sosiale problemer.

Kommunale beslutninger og prioriteringer får ofte direkte betydning for barn og unge.

Kommunen har en sentral rolle med hensyn til å lage overordnede planer for det forebyggende arbeidet og å koordinere ulike tiltak.