Hva gjør du hvis du er bekymret?

Tros- eller livssynssamfunn og radikalisering

I det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme er det viktig med god dialog med de ulike trossamfunnene. Under finner du lenker til noen av organisasjonene det kan være nyttig å ha kjennskap til.

Tro og livssyn

Kirkelig dialogsenter

Det mellomkirkelige råd

Islamsk råd Norge