Brev til Finansdepartementet 7. sept. 2009 vedr. utelukkelsen av selskapet Poongsan Corp.

Etter omorganisering av selskapet gjelder Etikkrådets tilrådning om uttrekk for Poongsan Corp - New.

Les brevet her (pdf)

Til toppen