Etikkrådets høringsuttalelse vedr. strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland

Etikkrådet avga sin høringsuttalelse til Finansdepartementet 22. januar 2014.

Les dokumentet her. (pdf)

Til toppen