Etikkrådets høringsuttalelse vedr. strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Portal: Styrer, råd og utvalg

Etikkrådet avga sin høringsuttalelse til Finansdepartementet 22. januar 2014.

Les dokumentet her. (pdf)