Høringsuttalelse fra Etikkrådet 29. sept. 2008 i forbindelse med evalueringen av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond - Utland

Høringsuttalelse fra Etikkrådet i forbindelse med evaluering av de etiske retningsklinjene for Statens pensjosfond - Utland.

Les høringsuttalelsen her (pdf).

Se øvrige høringsuttalelser her.

 

Til toppen