Tilrådning 16. november 2009 om å oppheve utelukkelsen av selskapet United Technologies Corp.

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland avga 19. september 2005 tilrådning om uttrekk av selskaper som produserer sentrale komponenter til kjernevåpen, deriblandt selskapet United Technologies Corp.

Selskapet United Technologies Corp. ble tilrådet utelukket fra fondet fordi selskapet foresto oppgradering og testing av motorer for USAs MX ICBM-system. Som følge av nedrustning av USAs kjernevåpenarsenaler er dette våpensystemet nå avviklet. Rådet finner dermed at grunnlaget for utelukkelse av United Technologies Corp. fra Statens pensjonsfond utlands investeringsmuligheter ikke lenger er til stede.

Les tilrådning om å oppheve utelukkelse av selskapet her.

Til toppen