Etikkrådet

Tilrådning 15. november 2007 om utelukkelse av selskapet Serco Group Plc.

 

Selskapet tilrådes utelukket på bakgrunn av dets medvirkning til produksjon av kjernevåpen.

Åpne tilrådningen som pdf