Tilrådning 31. august 2012 om opphevelse av utelukkelsen av selskapene BAE Systems Plc. og Finmeccanica S.p.A

 

Utelukkelsen av selskapene tilrådes opphevet ettersom selskapene ikke lenger er involvert i produksjon av kjernevåpen. Les tilrådningen her.

Til toppen