Etikkrådet

Tilrådning 13. februar 2009 om opphevelse av utelukkelse av selskapet Thales SA

Selskapet er ikke lenger involvert i produksjon av klasevåpen og tilrådes ikke lenger utelukket fra investeringsmulighetene til Statens pensjonsfond – Utland på dette grunnlag.  

Les tilrådningen her.