Tilrådning 15. november 2010 om opphelvelse av utelukkelse av selskapet L-3 Communications Holdings Inc

 

Grunnlaget for utelukkelse av selskapet  L-3 Communications Holdings Inc er ikke lenger til stede. Det tilrådes derfor at utleukkelsen av selskapet oppheves.

Les tilrådningen her (pdf)

Til toppen