Etikkrådet

Tilrådning 6. september 2006 om uttrekk av selskapet Poongsan Corporation

 

Selskapet tilrådes utelukket fordi det produserer klasevåpen.

Åpne som PDF: Tilrådning om uttrekk - Poongsan