Tilrådning 6. september 2006 om uttrekk av selskapet Poongsan Corporation

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

 

Selskapet tilrådes utelukket fordi det produserer klasevåpen.

Åpne som PDF: Tilrådning om uttrekk - Poongsan