Tilrådning 13. februar 2009 om opphevelse av utelukkelse av selskapet DRD Gold Ltd.

Den 24. august 2006 avga Etikkrådet tilrådning om å utelukke det sørafrikanske selskapet DRD Gold Limited fra investeringsmulighetene til Statens pensjonsfond – Utland på grunn av uakseptabel risiko for medvirkning til nåværende og framtidig miljøskade. 

Rådet anser nå at DRD Gold ikke lenger er delaktig i den aktiviteten som tilrådningen om utelukkelse var basert på. Rådet finner dermed at grunnlaget for utelukkelse av DRD Gold fra Statens pensjonsfond - Utlands investeringsmuligheter ikke lenger er til stede. 

Les tilrådning om å oppheve utelukkelse av selskapet her.

Til toppen