Tilrådning 14. august 2008 om utelukkelse av selskapet Barrick Gold Corporation

Selskapet tilrådes utelukket på grunn av uakseptabel risiko for medvirkning til nåværende og fremtidig alvorlig miljøskade.

Se tilrådningen her.

 

Til toppen