Tilrådning 14. august 2008 om utelukkelse av selskapet Barrick Gold Corporation

Selskapet tilrådes utelukket på grunn av uakseptabel risiko for medvirkning til nåværende og fremtidig alvorlig miljøskade.

Se tilrådningen her.