Tilrådning 16. februar 2009 om utelukkelse av selskapet Norilsk Nickel

Selskapet tilrådes utelukket på grunn av uakseptabel risiko for medvirkning til alvorlige  miljøskader.

Se tilrådningen her.

Til toppen