Tilrådning 15. februar 2008 om utelukelse av selskapene Rio Tinto Plc og Rio Tinto Ltd.

 

Selskapet tilrådes utelukket på grunnlag av uakseptabel risiko for medvirkning til nåværende og fremtidig miljøskade.

 

Les tilrådningen her.

Til toppen