Tilrådning 14. november 2008 om utelukkelse av selskapet Dongfeng Motor Group Co. Ltd.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Det kinesiske selskapet Dongfeng Motor Group ble utelukket fordi selskapet leverer militære kjøretøy til burmesiske myndigheter.  

Tilrådningen fra Etikkrådet er tilgjengelig her.