Etikkrådet

Tilrådning 14. november 2008 om utelukkelse av selskapet Dongfeng Motor Group Co. Ltd.

Det kinesiske selskapet Dongfeng Motor Group ble utelukket fordi selskapet leverer militære kjøretøy til burmesiske myndigheter.  

Tilrådningen fra Etikkrådet er tilgjengelig her.