Tilrådning 21. desember 2011 om utelukkelse av selskapet Shikun & Binui Ltd.

 

Selskapet tilrådes utelukket på bakgrunn av sin virksomhet knyttet til bygging av israelske bosettinger i Øst-Jerusalem. Tilrådningen ble avgitt 21. desember 2011.

Les tilrådningen her (pdf)

Til toppen