Tilrådning 24. jaunar 2013 om utelukkelse av selskapene Schweitzer-Mauduit International Inc. og Huabao International Holdings Ltd.

 

Selskapene er tilrådet utleukket på grunnlag av produksjon av tobakksvarer.

Les tilrådningen her. (pdf)

Til toppen