Forsiden

Lønnsutviklingen for statlige toppledere i 2014

De statlige topplederne hadde en økning i gjennomsnittslønn på 3,3 prosent fra 31. desember 2013 til 31. desember 2014.

Pr. 31. desember 2014 var det registrert 289 stillinger i lederlønnssystemet.

Gjennomsnittlig totallønn (ved beregningen av totallønnsmassen telles bare lønn for besatte stillinger pr 31.12. med) har økt med 3,3 prosent fra 1 166 181,- pr. 31. desember 2013 til kr 1 204 557 pr. 31. desember 2014.

Justeringen pr 1. oktober 2014 ga en lønnsøkning av basislønnen på i gjennomsnitt 2,4 prosent. Den øvrige veksten skyldes endringer i hoved- og delkategorier og individuelle tillegg.

Gjennomsnittlig individuelt tillegg pr. 31. desember 2013 var 184 385, mot 198 149 pr 31. desember 2014.

Årslønnsveksten for tarifflønnedefra 2013 til 2014 var på 3,4 prosent.

KategoriLavesteHøyeste
A 791 000 870 000
B 896 000 976 000
C 998 000 1 079 000
D 1 103 000 1 191 000
E 1 219 000 1 307 000

 
Oversikt pr departementsområde (departement med underliggende etater):

Departements-områdeGjen.snittlig lønnFordeling kategoriHøyeste lønn
ABCDE
ASD 1 241 964 3 4 5 1 1 1 517 000
BLD 1 154 818 3 7 1 1   1 394 000
FIN 1 357 281   4 6 4 2 1 611 000
FD 1 226 890   12 6 1 1 1 453 000
HOD 1 270 639   8 3 2   1 502 210
JD 1 117 186 22 13 12 3 2 1 581 500
KLD 1 184 578 1 6 1 1   1 391 200
KMD 1 172 279 2 9 22 1  1 1 446 000
KUD 1 178 274 3 4 1 1   1 367 250
KD 1 266 353   9 4 3   1 548 300
LMD 1 165 375   6 1 1   1 341 000
NFD 1 210 910 2 13 3 2   1 434 000
OED 1 305 857   3 2 2   1 476 000
SD 1 270 789 1 8 7 2 1 1 690 000
SMK 1 361 199   2 5 2 1 1 671 846
UD 1 142 452 4 16 8 2 1 1 582 000

Kilde: Oversikt over ledere i statens lederlønnssystem fra KMD pr. 31.12.2014.    

 Oversikt pr departement 

Departements-områdeGjen.snittlig lønnFordeling kategoriHøyeste lønn
ABCDE
ASD 1 186 750 2 3 2 1   1 435 500
BLD 1 143 333   5   1   1 386 000
FIN 1 409 813   2 3 2 1 1 611 000
FD 1 178 671   5 1 1   1 376 000
HOD 1 258 963   6 1 1   1 487 400
JD 1 206 940 1 5 4   1 1 571 340
KLD 1 143 300 1 4   1   1 391 200
KMD 1 161 000 2 8     1 1 418 000
KUD 1 172 434 3 3 1 1   1 367 250
KD 1 251 750   6 1 1   1 504 000
LMD 1 141 833   5   1   1 341 000
NFD 1 194 375 2 8   2   1 434 000
OED 1 305 857   3 1 1   1 466 000
SD 1 196 125 1 6   1   1 316 000
SMK 1 416 204     3 1 1 1 671 846
UD 1 223 500   3 6 2 1 1 582 000

Kilde: Oversikt over ledere i statens lederlønnssystem fra KMD pr. 31.12.2014.

Fordeling av kontrakter på kategorier

Hovedvekten av stillingene er innplassert i hovedkategori B med 43 prosent. Utover en viss økning for kategori C har fordelingen mellom kategoriene ellers ikke endret seg vesentlig sammenlignet med 2013. Endringen i antall kontrakter pr kategori skyldes dels at noen stillinger har endret kategori, men også variasjoner fra år til år mht antallet stillinger på telletidspunktet.

Hovedkategori2013 2014  
 Antall kontrakterProsent Antall kontrakter Prosent
A 46 15 % 40 14 %
B 126 43 % 123 43 %
C 85 29 % 87 30 %
D 30 10 % 28 10 %
E 8 3 % 11 4 %
Sum 295 100 % 289 100 %