Retningslinjer for statens lederlønnssystem

Regjeringen har, med virkning fra 2015, fastsatt endringer i statens lederlønnssystem. Kommunal- og distriktsdepartementet har i den forbindelse utformet standard lederlønnskontrakter for ledere i systemet. I august 2017 er det foretatt en revidering av kontraktene og retningslinjene for å tilpasse begrepsbruken til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) 16. juni 2017 nr. 67.

Les dokumentet