Portugal

Portugal har mottatt støtte fra Norge siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. I perioden 2009-14 får Portugal 58 millioner euro i EØS-midler.

I Portugal støtter EØS-midlene blant annet:

  • tiltak for å redusere Portugals sårbarhet for klimaendringer, samt forbedringer av forvaltningen av naturressurser i havet
  • utjevning av helseforskjeller i befolkningen og bedre tilgang til helsetjenester
  • sivilt samfunn

Hvem mottar EØS-midler?

Artikkel Sist oppdatert: 04.02.2014

For inneværende periode utgjør EØS-midlene omlag 1,8 milliarder euro eller rundt 14 milliarder kroner. Støtten er fordelt på 150 programmer i 16 av EUs mindre velstående land.