Portugal

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Portugal har mottatt støtte fra Norge siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. I perioden 2009-14 får Portugal 58 millioner euro i EØS-midler.

I Portugal støtter EØS-midlene blant annet:

  • tiltak for å redusere Portugals sårbarhet for klimaendringer, samt forbedringer av forvaltningen av naturressurser i havet
  • utjevning av helseforskjeller i befolkningen og bedre tilgang til helsetjenester
  • sivilt samfunn

Hvem mottar EØS-midler?

Artikkel Sist oppdatert: 12.08.2016

Om lag halvparten av EUs medlemsland mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Støtten omfatter de landene som har svakere økonomier enn gjennomsnittet i EU.