Samlinger

Departementet vil i prosjektet legge til rette for gode diskusjoner og utviklingsarbeid i kommunene ved å arrangere samlinger for politikere, prosjektledere og deltakere fra lokalsamfunnet. Vi arrangerer samlinger i mai og september 2018.

 • Oppstartsamling - juni 2017

  Lokaldemokratikonferanse i Lillestrøm, juni 2017
  Foto: KMD
  12. – 13. juni 2017 arrangerte vi en oppstartsamling på Lillestrøm. Om lag 250 deltok på denne samlingen og både foregangskommuner og kommunalforskere fra inn- og utland fortalte om sine erfaringer og delte kunnskap om ulike måter å organisere det politiske arbeidet på, nye arbeidsmåter og bruk av nye digitale løsninger.
  Lenke til video og presentasjoner fra konferansen 12. - 13. juni 2017.

 • Prosjektledersamling - november 2017

  Samling med prosjektledere for lokaldemokratiprosjektet i november 2017
  Foto: KMD
  1. - 2. november 2017 inviterte vi prosjektledere til prosjektledersamling. Målet med samlingen var først og fremst å legge til rette for erfaringsutveksling mellom prosjektledere i kommunene som har et ansvar lokalt med å utvikle lokaldemokratiet i de nye kommunene.
  Program for prosjektledersamling 1. og 2. november 2017.

 • Prosjektledersamling - mai 2018
  Prosjektledersamling 29. - 30. mai 2018 i Sandnes

 • Fellessamling - september 2018
  Lokaldemokratikonferanse 25. - 26. september 2018 i Trondheim

Informasjon om samlingene
Det vil ikke være deltakeravgift på samlingene. Overnatting blir også dekket. Reisekostnader må kommunene selv dekke. Kostnader blir dekket for inntil 7 personer fra hver kommunekonstellasjon. Kommunene deltar likevel med så mange de ønsker, og dekker da selv kostnadene for de som kommer i tillegg til de 7 som departementet dekker.

For prosjektledersamlinger dekker KMD konferansepakke og overnatting for inntil 3 personer fra hver kommunekonstellasjon.

Målgruppen på samlingene/konferansen er politikere og representant(er) fra administrasjonen i kommunen med ansvar for lokaldemokratiarbeidet. Kommunen kan også invitere med seg representanter fra lokalsamfunnet. I tillegg vil det bli arrangert prosjektledersamlinger for lokale prosjektledere/ansvarlige fra administrasjonen i de nye kommunene. Det vil i utgangspunktet bli avholdt en politikersamling og en prosjektledersamling hvert år.