Nye redningshelikoptre

Arbeidet med å innfase de nye redningshelikoptrene «SAR Queen» pågår. Staten inngikk i desember 2013 kontrakt med AgustaWestland (nå Leonardo SPA) om levering av 16 nye redningshelikoptre med opsjon på ytterligere seks helikoptre av typen AW101-612. Avtalen vil sikre god beredskap for hele landet, og innebærer en betydelig styrking av den offentlige redningstjenesten.

AgustaWestland AW 101 – Norges nye redningshelikopter
Foto: AgustaWestland

Avtalen inneholder også tilhørende reservedeler og utstyr, samt opplæring og treningshjelpemidler.

De nye redningshelikoptrene vil gi mer trygghet for folk på sjøen, langs kysten og i avsidesliggende områder over hele landet. Helikoptrene vil være raskere og nå vesentlig lengre enn Sea King helikopter. Søkeegenskaper og mulighet for medisinsk behandling vil også vesentlig forbedres.

De første helikoptrene ble satt i drift på Sola 1. september 2020. Operasjonen med SAR Queen fungerer bra. Alle de nye redningshelikoptrene er planlagt å være i drift i løpet av 2023.

Om anskaffelsen

Anskaffelsesarbeidet ledes av Justis- og beredskapsdepartementet, i samarbeid med Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidet er organisert som et eget prosjekt, NAWSARH (Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopters), som startet i oktober 2011. Fire tilbydere – AgustaWestland, Eurocopter/Airbus Helicopters, NHI og Sikorsky – leverte tilbud i desember 2012. Etter grundige vurderinger og tester av de tilbudte helikoptrene, ble AgustaWestland tildelt kontrakten i desember 2013.

Prosjektet omfatter også oppgradering av de seks redningshelikopterbasene Banak, Bodø, Ørland, Florø, Sola og Rygge samt utbedringer av landingsplasser ved enkelte av landets sykehus. SAR Queen skal kunne lande ved de aktuelle sykehusene, eventuelt andre steder etter avtale med helseforetakene.

Kontaktdetaljer for prosjektet

NAWSARH Prosjekt
Postboks 3, 4097 Sola
Besøksadresse: Flyplassveien 190, 4050 Sola
Telefon: 22 24 53 55
E-post: nawsarh@jd.dep.no