Nye redningshelikoptre

Regjeringen inngikk i desember 2013 kontrakt med AgustaWestland om levering av nye redningshelikoptre. Avtalen vil sikre god beredskap for hele landet de neste 40 årene, og innebærer en betydelig styrking av den offentlige redningstjenesten.

AgustaWestland AW 101 – Norges nye redningshelikopter (Foto: AgustaWestland)

Leveransen omfatter 16 nye redningshelikoptre av typen AW101-612 med opsjon på ytterligere 6 helikoptre. Avtalen inneholder også tilhørende reservedeler og utstyr, samt opplæring og treningshjelpemidler til en samlet investeringskostnad på 6,25 milliarder kroner.

De nye helikoptrene vil kunne ta flere redningsoppdrag, være merkbart raskere, og nå vesentlig lengre enn i dag. Søkeegenskaper og mulighet for medisinsk behandling vil også vesentlig forbedres.

De første helikoptrene vil være på plass i 2017, og i 2020 vil de nye helikoptrene ha overtatt for Sea King over hele landet.

Om anskaffelsen

Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig for anskaffelsesprosessen og arbeidet er organisert som et eget prosjekt, NAWSARH (Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopters), som startet i oktober 2011. Fire tilbydere – AgustaWestland, Eurocopter/Airbus Helicopters, NHI og Sikorsky – leverte tilbud i desember 2012. Etter grundige vurderinger og tester av de tilbudte helikoptrene, ble AgustaWestland tildelt kontrakten i desember 2013.

Prosjektet omfatter også oppgradering av de seks redningshelikopterbasene Banak, Bodø, Ørland, Florø, Sola og Rygge samt landingsplasser ved flere av landets sykehus.

Kontaktdetaljer for prosjektet

NAWSARH Prosjekt
Postboks 3, 4097 Sola
Besøksadresse: Flyplassveien 190, 4050 Sola
Telefon: 22 24 53 55
Epost: nawsarh@jd.dep.no