Det digitale indre marked

Internett og digitale teknologier endrer vår verden, men gamle grenser, tankemønstre og reguleringer hindrer oss i å utnytte de digitale mulighetene fullt ut. Våren 2015 introduserte EU-kommisjonen detaljerte planer for et digitalt indre marked («digital single market»). Kommisjonen vil fjerne barrierer, og sikre fri flyt av data over landegrensene. Et velfungerende digitalt indre marked vil skape nye arbeidsplasser, styrke økonomien, og stimulere konkurranse, innovasjon og investeringer i Europa.

Kommisjonens strategi

Kommisjonens strategi for et digitalt, indre marked (DSM) inneholder 16 målrettede tiltak som skal gjennomføres i 2015 og 2016.

Norge og det digitale indre marked

I mai la EU-kommisjonen frem sin strategi for det digitale indre markedet. EUs nye strategi for det digitale indre markedet er viktig for både innbyggere og næringsliv i Norge.

Høringer

EU-kommisjonen gjennomfører en rekke høringer som en del av arbeidet med det digitale indre markedet, blant annet om telekommunikasjon, immaterialrett, e-handel og forbrukerrettigheter.

Aktuelt nå

Norges svar til Kommisjonens høring om online plattformer

KMD og UD har sendt høringssvar til Kommisjonens konsultasjon på online plattformer.

Norge har levert innspill til revisjon av det europeiske ekomregelverket

Norge har sendt brev til EU-kommisjonen med innspill til nytt regelverk for elektronisk kommunikasjon.

Nett-tv

Se sendingen her

Nett-TV: Konferanse om delingsøkonomi

Se opptak av konferansen om forbrukeren i delingsøkonomien, som ble holdt 2. februar.