FN har en nøkkelrolle

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

FN er vårt viktigste internasjonale samarbeidsorgan og spiller en nøkkelrolle i planleggingen, koordineringen og utførelsen av en rekke initiativer. Erfaringer fra andre kriser har vist at det er viktig å arbeide mot langsiktige mål, selv i en krisesituasjon.

Norge bidrar til fondet som FNs generalsekretær, Antonio Guterres, nylig lanserte. Her sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: FN
Norge bidrar til fondet som FNs generalsekretær, Antonio Guterres, nylig lanserte. Her sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: FN

Dette er bakgrunnen for at Norge lanserte ideen om et flergiverfond i FN. Fondet ble lansert av FNs generalsekretær Antonio Guterres 31. mars og har som mål å begrense langsiktige og omfattende negative konsekvenser av pandemien i utviklingsland. Norge har så langt bidratt med 150 millioner til fondet.  

Se mer informasjon om norske bidrag:

Norges kjernestøtte til FNs organisasjoner

FN er vårt viktigste internasjonale samarbeidsorgan, og har en nøkkelrolle i å sikre god samordning, planlegging og gjennomføring av ulike innsatser. Norge er et av de landene som gir størst kjernestøtte til flere av FN-organisasjonene. Kjernestøtte gir våre partnere forutsigbarhet og muligheten til å kanalisere ressurser dit de trengs mest. Dette er særlig viktig i en krisesituasjon, som koronapandemien. I tillegg til kjernestøtten gir Norge også betydelig beløp i program- og prosjektstøtte til mange FN-organisasjoner.

For at FN-organisasjonene raskt skal kunne håndtere koronapandemien, har Norge framskyndet og allerede utbetalt mesteparten av kjernestøtten for i år.

WHO (Verdens helseorganisasjon): Norge var tredje største giver av kjernebidrag i 2019. Pliktig bidrag på 26,3 millioner kroner (2,6 millioner dollar) for 2020 ble utbetalt 28. februar. Vi vil i tillegg utbetale 229,5 millioner kroner i kjernestøtte til WHO.

Ocha (FNs nødhjelpskontor): Norge var tredje største giver av ikke øremerket støtte i 2019.  Så langt i 2020 har Norge utbetalt 90 millioner kroner (ni millioner dollar) i ikke øremerket støtte.

Cerf (FNs nødhjelpsfond): 11. februar utbetalte Norge 420 millioner kroner. Bidraget er en del av en firerårig avtale mellom Norge og Cerf på nesten 1,7 milliarder kroner.

UNFPA (FNs befolkningsfond): Norge var største giver av kjernestøtte i 2019. Kjernestøtten på 530 millioner kroner for 2020 ble utbetalt i 31. mars.

UNDP (FNs utviklingsfond): Norge var tredje største giver av kjernebidrag i 2019. Kjernebidraget på 555 millioner kroner (55 millioner dollar) for 2020 ble utbebetalt 3. april.

Unicef (FNs barnefond): Norge var fjerde største bilaterale giver av kjernebidrag i 2019. Kjernebidraget på 410 millioner kroner (41 millioner dollar) for 2020 ble utbetalt 3. april.

UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger): Norge var tredje største giver av kjernebidrag i 2019. Kjernebidraget for 2020 på 380 millioner kroner. (38 millioner dollar) ble utbetalt 11. februar.

WFP (Verdens matvareprogram): Norge var femte største giver av kjernebidrag i 2019. Årets kjernebidrag på 300 millioner kroner (30 millioner dollar) i 2020 ble utbetalt 6. februar.

UN Women: Norge var fjerde største giver av kjernebidrag i 2019. Årets kjernebidrag på 100 millioner kroner (ti millioner dollar) ble utbetalt i april.

UNaids: Norge var femte største giver av kjernebidrag i 2019. Årets kjernebidrag på 60 millioner kroner (seks millioner dollar) blir utbetalt 30. april.

UNRWA: Norge var ellevte største giver av kjernebidrag i 2019. Kjernebidraget for 2020 på 125 millioner kroner (tolv millioner dollar) ble utbetalt 11. februar.

OHCHR (FNs høykommissær for menneskerettigheter): Norge var største giver av kjernebidrag i 2019. For 2020 planlegger Norge å gi 55 millioner kroner (5,5 millioner dollar) i kjernestøtte.

Unesco: Pliktig bidrag fra Norge for 2020 på 25 millioner kroner (2,5 millioner dollar) ble utbetalt i januar.